Проведе се встъпителната среща на партньорите по проект INTERFACE

На 13 септември 2017 г. се проведе първата среща на партньорите по проект INTERFACE, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС

04.10.2017

Партньорите по проект INTERFACE се срещнаха през септември 2017 г. в Нафпактос, Гърция за стартиране на проекта. По време на срещата, те обсъдиха в детайли характеристиките на уязвимите общности, с които планират да си сътрудничат.

Предстои партньорите по проекта да анализират демографските, социалните и икономическите условия, съществуващите умения на жителите и възможностите за развитие в избраните уязвими общности. На тази база, всеки партньор ще избере между 3 и 5 общности в градски/селски райони, с които ще си сътрудничи.

Направеният „Анализ на несъответствията в уменията“ ще бъде основата за всички последващи дейности и планирани резултати в рамките на инициативата. Наред с това, консорциумът по проекта ще си сътрудничи в изпълнението на следните дейности:

  • Обучителна програма за ментори в уязвимите общности: ще дефинира конкретното съдържание, което да бъде преподавано на бъдещите ментори в уязвимите общности, вкл. разработването на проектни идеи, идентифициране на възможности за финансиране и кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ.
  • Пилотно обучение на ментори и провеждане на обучителни семинари в уязвимите общности: във всяка от избраните общности ще бъдат подбрани и обучени определен брой ментори. Част от обучението на менторите ще бъде свързано с организирането на семинари с участието на други членове на общността и представители на местните власти.
  • Обучителна платформа: проект INTERFACE се стреми да насърчи сътрудничеството на европейско равнище между участващите ментори от Исландия, България, Гърция, Ирландия и Италия. За тази цел, ще бъде разработена интерактивна платформа за генериране и обмен на идеи.

Ако искате да получите допълнителна информация за проекта, свържете се с отговорното лице от българска страна по проект INTERFACE:

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>