Встъпителна среща на партньорите по проект SINTRA

SINTRA LogoНа 10 и 11 септември 2020 г. се проведе откриващата среща на партньорите по проект SINTRA, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС

14.09.2020

Партньорите по проект SINTRA осъществиха онлайн среща през септември 2020 г. за стартиране на проекта. По време на срещата, те обсъдиха в детайли работната програма на инициативата и непосредствените задачи на партньорството.

По време на двудневната среща, представителите на партньорите имаха възможност да обсъдят подробно разработването на интелектуалните продукти по проекта, както и няколко важни аспекта на техническото и финансовото му управление.

Бяха представени и обсъдени и дейностите по разпространение на резултатите и бяха взети няколко важни решения относно изпълнението на дейностите по информиране и публичност на проекта. И накрая, стратегията за осигуряване на качеството на проекта и дейностите по оценка на резултатите от проекта също бяха подробно представени от координатора на проекта, което постави основата за успеха на проектната инициатива.

Консорциумът по проекта ще си сътрудничи в постигането на следните резултати:

  • Анализ на несъответствията в национален и секторен контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на адекватни добри практики, които могат да се използват като обучителни ресурси за работодателите и служителите.
  • Учебна програма и обучителни ресурси по проект SINTRA за ориентирано към устойчивост вътрешнопредприемаческо обучение на служители и работодатели.
  • Консултиране за разработване на ориентирани към устойчивост вътрешнопредприемачески задания от представители на организациите.
  • Платформа за електронно обучение по проект SINTRA за предоставяне на достъп до обучителни ресурси, разработени в рамките на проекта за ползване от целевите групи и заинтересова-ни крайни потребители.
  • Набор от инструменти за отворени иновации, който ще помогне на представителите на организациите да събират идеи и да модифицират продукти, услуги и организационни процеси, за да бъдат по-екологични и по-устойчиви в социално и икономическо отношение.

Ако искате да получите допълнителна информация за проекта, свържете се с отговорното лице от българска страна по проект SINTRA:

Тодор Тодоров, tora.consult@gmail.com, Тора Консулт ЕООД.

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>