Основни резултати от проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc, изпълняван по програма Еразъм+

DigiEc_logo

Проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната

икономика и дигиталните компетенции” – DigiEc,

№ 2019-1-BG01-KA102-062173

 

07.09.2021

24 ученици и трима преподаватели от три професионални гимназии (ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Петрич, ФСГ „Васил Левски“ – гр. Монтана, ТГ – гр. Бургас) взеха участие в проект “Въвеждане на опита на ЕС в дигиталната икономика и дигиталните компетенции”–  DigiEc, № 2019-1-BG01-KA102-062173. Проектът се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“. Начело на консорциума и  Координатор на дейностите е Тора Консулт ЕООД.

В периода 14-28.08.2021 г. учениците преминаха двуседмична практика в приемащата организация PAQ-Equipamentos de escritório Lda.– португалска компания, специализирана в предоставянето на дигитални услуги. Ползвателите повишиха своите професионалните умения и компетенции чрез участие в следните активности: работа със системи за управление на процесите, ресурсите, клиентското поведение, дигитален маркетинг, дигитална сигурност, употребата на облачни технологии, управление на верига на доставка в дигиталната икономика, ролята на социалните мрежи като Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube.

Учениците бяха настанени в кампус в близост до гр. Барселуш, където контактуваха със свои връстници от други националности, имаха условия за почивка и занимания през свободното си време.

Освен практическите занимания, за участниците бе организирана и богата културна програма през почивните дни. Те разгледаха забележителностите на гр. Гимараеш, гр. Брага и гр. Порто и се насладиха на разходка с корабче по река Доуро.

В резултат от мобилността, учениците надградиха изучения в училище материал, повишиха чуждоезиковите и междукултурните си компетенции, обогатиха своя мироглед и се научиха на самостоятелност. В допълнение, те изградиха трудова култура и навици и се научиха да живеят и работят в екип.

Придобитите теоретични знания и практически умения бяха удостоверени с документ EUROPASS Мобилност и Сертификат за премината професионална практика.

Проект DigiEc предостави възможност на ползвателите да се докоснат до професиите, които изучават в училище. Това повиши информираността им и засили интереса им към споменатия сектор, увеличавайки шансовете им да продължат образованието си в тази насока в България или чужбина. Полученият опит и практически умения са предпоставка за повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване пригодността им за заетост в целевия сектор. По този начин проектът насърчава взаимодействието между света на училището и бизнес реалността, стимулира придобиването на умения и постигането на лично развитие, инвестира в дейности, представляващи добавена стойност за младите хора и подкрепя равния достъп за всички до висококачествено образование и практика.

Erasmus+_logoТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация

 

Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>