Успешно бе финализиран първият етап от изпълнението на проект SINTRA

SINTRA LogoФинализиране на Интелектуален продукт 1 “Добри практики и анализ на несъответствията” от проект SINTRA

23.07.2021

Партньорите по проект SINTRA приключиха националните проучвания и докладите за идентификация на добри практики във всички участващи страни. Това беше първият етап от изпълнението на проект SINTRA, посветен на задълбочено проучване на националните и секторните условия за развитие на екологичната, социалната и икономическата устойчивост; бяха анализирани и добри практики в конкретни сектори с потенциал за устойчивост във всички страни-партньори, свързани с положителните ефекти, които вътрешното предприемачеството може да окаже върху устойчивостта в едно или повече от нейните измерения. Националните доклади за анализ на несъответствията, които бяха реализирани като втора фаза на Интелектуален продукт 1, бяха фокусирани върху идентифицирането на съществуващите пропуски в организационните условия и вътрешнопредприемаческите умения и начин на мислене на служителите/ работодателите. Националните доклади бяха обект на сравнителен анализ в обобщен доклад, изготвен от българския партньор, като направените заключения послужиха за допълване на знанията по отношение на системното картографиране на фокусирани върху устойчивостта нужди от обучение на служители и работодатели в партньорските страни, свързани с вътрешното предприемачество.

Всички национални доклади и обобщителният доклад могат да бъдат намерени на уебсайта на проекта: https://sintraproject.eu/results/

Въз основа на съществуващите пропуски в организационните условия и начина на мислене на служителите/работодателите по отношение на вътрешното предприемачество, както и на успешните истории, идентифицирани и задълбочено изследвани по време на Интелектуален продукт 1, стартира създаването на обучителните материали и развиването им в специфични модули. Консорциумът, въз основа на своите изследвания и работа в областта на насърчаването на устойчивостта чрез вътрешнопредприемачески практики, вече е идентифицирал широк спектър от потенциални потребности от обучение за целевите групи по проекта. По-точно, следните шест обучителни модула се разработват от партньорите по проекта, които впоследствие ще бъдат трансформирани от гръцкия партньор в асинхронно съдържание за електронно обучение:

  1. Разбиране на организационния контекст и неговия потенциал за ориентирано към устойчивост развитие.
  2. Предварителна оценка на въздействието, което вътрешнопредприемаческите инициативи имат върху устойчивостта.
  3. Идентифициране на фокусирани върху устойчивостта възможности и перспективи за иновации, посредством използването на вътрешни и външни източници на идеи.
  4. Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“.
  5. Защита на достойнствата на собствените вътрешнопредприемаческите идеи и работа с ръководството на организацията по въпросите на устойчивостта.
  6. Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокусирано върху устойчивост развитие.

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>