Стартира проект INTERFACE, в подкрепа на уязвимите общности в Европа

В началото на м. септември 2017 г. стартира проект INTERFACE, насочен към подкрепа на уязвимите общности в Европа

11.09.2017

На 1 септември 2017 г. беше дадено началото на проект INTERFACE, изпълняван по Еразъм+, КА2 – стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни на ЕС. Проектът има за цел да подпомогне възраждането на уязвимите общности в Европа и е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Ирландия и Италия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

  • Координатор: Исландски институт за регионално развитие (Исландия)
  • Агенция за развитие Айтолики (Гърция)
  • Европейски център за изследвания и инициативи (Италия)
  • Окръжен съвет Типърери (Ирландия)
  • Университет Бифрост (Исландия)

Всъщност, „INTERFACE” идва от: „Иновации и предприемачество за уязвимите общности в Европа“. Подходът, свързан с адресиране проблемите на „Уязвимите общности“ се заражда в Исландия, където се прилага отгоре-надолу в различни общности, засегнати от демографската криза. Основната идея е да се стимулират и активизират ресурсите на общността, като се стартират граждански инициативи, посредством организирането на семинари с участието на ментори и обучители. В този контекст, основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • Идентифициране на уязвими общности в партньорските страни и региони, които имат потенциал за развитие, като резултат от изпълнението на предвидените проектни дейности.
  • Установяване на несъответствията в уменията и нуждите от обучение на членовете на уязвимите общности и местните власти в сфери, свързани със създаването на устойчиви нови работни места и услуги за развитието на тези общности.
  • Провеждане на обучения за ментори и организиране на пилотни обучителни семинари за членовете на уязвимите общности, които ще имат за цел да ги подпомогнат в придобиването на компетенции, полезни за решаване на техните практически проблеми и по този начин ще стимулират цялостното развитие на общностите.
  • Разпространение на ползите от проекта сред други региони и държави, с оглед максимизиране на положителните ефекти от усилията на проектните партньори в подкрепа на развитието на уязвимите общности в Европа.

На 13 септември 2017 г. предстои провеждането на встъпителна среща по проект INTERFACE в Нафпактос, Гърция, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли характеристиките на уязвимите общности, с които планират да си сътрудничат.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>