Стартира проект FEENICS, насочен към подкрепа на вътрешното предприемачество сред младите хора

В началото на м. февруари 2018 г. стартира проект FEENICS, в подкрепа на вътрешното предприемачество сред младежите в Европа

08.02.2018

На 1 февруари 2018 г. беше дадено началото на проект FEENICS (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора, посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“ на ЕС. Проектът е насочен към предоставяне на интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите и особеностите на младите хора във възрастовата група 20-29 г., които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), посредством разработването и валидирането на иновативни интегрирани обучителни инструменти и материали.

Проект FEENICS е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Естония, Португалия и Хърватия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

  • Координатор: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi (Исландия)
  • APOPSI S.A. (Гърция)
  • Youth in Science and Business Foundation (Естония)
  • Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Португалия)
  • Razvojna agencija Grada Velika Gorica (Хърватия)

Основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • Подпомагане на устойчиви инвестиции в обучението на младите хора;
  • Повишаване на мотивацията и самоосъзнаването;
  • Създаване на стимули за придобиване на нови умения, свързани с вътрешното предприемачество;
  • Подпомагане на ефективната и устойчива интеграция на младите хора в заетостта и обществото.

Очаква се проектът да окаже въздействие върху участващите организации, властимащите, социалните партньори, отделните работодатели и, най-вече, върху младите хора, посредством намаляване на несъответствията в уменията и изясняване на ключови концепции и възможности в сферата на вътрешното предприемачество, което ще доведе до по-висока пригодност за заетост, социално включване и взаимно разбирателство.

На 20 февруари 2018 г. предстои провеждането на встъпителна среща по проект FEENICS в Талин, Естония, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли работната програма на проекта и непосредствените задачи на партньорството.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>