Състоя се втората партньорска среща по проект FEENICS

На 21 септември 2018 г. в Хърватия се проведе втората среща на партньорите по проект FEENICS

04.10.2018

През вотрата половина на м. септември 2018 г., партньорите по проект FEENICS се събраха в Хървария за втората си партньорска среща, за да обсъдят предварителните резултати от анализа на несъответствията в уменията, проведен посредством анкетни проучвания и интервюта сред младежи и работодатели във всяка от участващите държави. Окончателните резултати ще бъдат представени скоро след това на местни информационни дни, които ще бъдат организирани от всички партньори в техните държави. Друг акцент на срещата беше разработването на обучителни материали, обособени в отделни модули, насочени към развитието на ключови умения и компетенции в областта на вътрешното предприемачество сред младежите.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

В този контекст, проект FEENICS има за цел да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Така, основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта са, както следва:

  • Осъществени устойчиви инвестиции в обучението на младите хора;
  • Повишена мотивация и самоосъзнаване сред младежите в апртньорските държави;
  • Генерирани стимули за придобиване на нови умения, свързани с вътрешното предприемачество;
  • Ефективна и устойчива интеграция на младите хора в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>