Финализиране на пилотната фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

В началото на месец декември 2019 г. успешно приключи пилотната фаза от изпълнението на проект FEENICS в България

09.12.2019

На 06.12.2019 г. участниците в пилотните семинари по вътрешно предприемачество, организирани в България в рамките на проект FEENICS, успешно завършиха обучителния курс, който стартира в края на октомври 2019 г. Модулите по проекта бяха представени на участниците в обучението в 4 сесии. 24-те младежи, които взеха участие в пилотните семинари в България, бяха избрани с помощта на мрежите на българския партньор – Тора Консулт и съдействието на публичните бюра по заетостта, учебните институции, НПО и др. Резултатите от предварителните и последващите въпросници за самооценка демонстрираха значително надграждане на уменията за вътрешно предприемачество на участниците в обучението в резултат на участието им в обучителните семинари по проект FEENICS. Това се потвърди и от резултатите от оценката, проведена в края на обучителния курс.

FEENICS – Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills (Насърчаване на възможностите за развитие на младите хора посредством подкрепа за формиране на нагласи и умения в областта на вътрешното предприемачество), е двугодишен проект, изпълняван по програма Еразъм+ „Младеж“, който има за цел да осигури цялостна подкрепа, съобразена с потребностите и характеристиките на младите хора във възрастовата група 20-29 години, които или вече притежават трудов опит (в момента работят или не), или никога не са били заети (търсещи работа и обезкуражени лица), чрез разработване и валидиране на иновативни интегрирани инструменти и материали за обучение по вътрешно предприемачество.

Вътрешното предприемачество е система, в която принципите на предприемачеството се практикуват в границите на дадена фирма. Вътрешният предприемач е човек, който поема отговорността да въвежда нови идеи, продукти и процеси или каквито и да е нови подходи в рамките на организацията.

Целта на проекта е да подпомогне устойчивите инвестиции в обучението на младите хора чрез организирането на пилотни семинари и подготовка на обучители и лица за оказване на партньорска подкрепа на младежи, за да се повиши мотивацията и самоосъзнаването, да се създадат стимули за придобиване на нови умения в областта на вътрешното предприемачество и да се насърчи ефективната и устойчива интеграция на младежите в заетостта и обществото.

Ако имате желание да научите повече за проекта, посетете нашата FEENICS страница в интернет: http://feenics.eu/.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>