Стартира проект SINTRA, насочен към подкрепа на ориентираното към устойчиво развитие вътрешно предприемачество в организациите

SINTRA LogoВ началото на м. септември 2020 г. стартира проект SINTRA, в подкрепа на устойчивото развитие в организациите в Европа

03.09.2020

На 1 септември 2020 г. беше дадено началото на проект SINTRA – Постигане на устойчивост чрез вътрешно предприемачество. SINTRA е 24-месечен проект по програма Еразъм + (KA2: Стратегически партньорства за обучение на възрастни), предназначен да осигури интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на организациите за развитие на умения, компетентности и нагласи, свързани с вътрешното предприемачество, както за служителите, така и за работодателите за подобряване на организационната устойчивост.

Проект SINTRA е иницииран от организации от Исландия, България, Гърция, Естония, Португалия и Хърватия, като Тора Консулт ЕООД участва в инициативата от българска страна. Останалите партньори по проекта са, както следва:

  • Координатор: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi (Исландия)
  • APOPSI S.A. (Гърция)
  • Creatrix ehf (Исландия)
  • Youth in Science and Business Foundation (Естония)
  • Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Португалия)
  • Razvojna agencija Grada Velika Gorica (Хърватия)

Основните цели на проекта могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • По-добро разбиране на националния и секторния контекст в областта на екологичната, социалната и икономическата устойчивост от вътрешнопредприемаческа гледна точка и идентифициране на съществуващите несъответствия във вътрешнопредприемаческото мислене на организационно равнище.
  • Разработване на иновативна обучителна методология, средства и материали, съчетаващи процесите на фокусирано върху устойчивостта вътрешнопредприемаческо обучение и консултиране в един интегриран подход, за да се подобри въздействието на организациите върху околната среда и тяхната социална и бизнес устойчивост.
  • Адресиране на нуждите на организациите чрез предоставяне на пилотни обучителни семинари и консултантски услуги, ориентирани към устойчивост, които насърчават вътрешнопредприемаческите усилия, които в крайна сметка могат да доведат до нови или модифицирани продукти и услуги с положително въздействие върху устойчивостта.
  • Трансфериране на резултатите от проекта в други страни чрез създаване на платформа за електронно обучение и осигуряване на набор от инструменти за отворени иновации, насочени към фокусирано върху устойчивостта вътрешно предприемачество.

На 10 септември 2020 г. предстои провеждането на онлайн встъпителна среща по проект SINTRA, на която партньорите по проекта ще обсъдят в детайли работната програма на проекта и непосредствените задачи на партньорството.

Настоящият проект е финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Настоящата публикация отразява виждането на автора и Комисията не може по какъвто и да било начин да бъде считана отговорна за използването на информацията в него.Erasmus+ logo
Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>